Doprava a poplatky

CENNÍK DOPRAVY SLOVENSKO

Naše zásielky expedujeme prostredníctvom spoločnosti Slovenská Pošta.
Cena poštovného a balného podľa typu doručenia:
List 1. triedy (do 2kg) – 3.5
Balík na adresu – 4

CENNÍK DOPRAVY  PRE ČESKÚ REPUBLIKU – v príprave.

Naše zásielky expedujeme prostredníctvom spoločnosti Slovenská Pošta.

Cena zásielky do českej republiky – 6

 

Upozornenie: Objednaním tovaru v internetovom obchode www.svadobnakrabicka.sk uzatvoril kupujúci kúpnopredajnú zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Pokiaľ objednávku nestornuje včas a zmluvu nezruší v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Obchodnými podmienkami internetového obchodu www.www.svadobnakrabicka.sk je táto zmluva záväzná pre obe strany.
Kupujúci je povinný podľa §370, §447 a §365 Obchodného zákonníka a § 614 Občianskeho zákonníka odoslanú záväznú objednávku prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

Neprevzatím objednávky sa dopúšťa kupujúci protiprávneho konania a predávajúcemu spôsobí škodu. Podľa § 420 ods. 1 zákona č, 40/1964 Zb, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti. Vzniknutú škodu sa kupujúci, v prípade neprevzatia objednávky zaväzuje uhradiť vo forme zmluvnej pokuty v nasledovnej výške : 9,8- Eur
– poštovné a doplatné za spätné doručenie poštovného vo výške 4,8 €
– balné vo výške 2,0 €
– náklady na administratívu vo výške 3 €
Spolu je výška zmluvnej pokuty 9,8 €.
Zmluvnú pokutu vyžadujeme uhradiť do 7 dní od doručenia faktúry vo forme e-mailu. Platbu vykoná kupujúci bankovým prevodom. Pri platbe je potrebné uvádzať variabilný symbol.

V prípade neuhradenia priloženej faktúry budeme škodu vzniknutú neprebratím zásielky vo forme zmluvnej pokuty vymáhať súdnou cestou a následne prostredníctvom exekútora. V tomto prípade sa samozrejme náklady navýšia o úhradu súdnych trov a úhradu nákladov exekučného konania.